Produkter – översikt

Miljöavloppet har de produkter/avloppsanläggningar för alla behov som kan anpassas till dina förutsättningar och önskemål!

Miljöavloppet® Maxi (SSB)

Framtidens miniavloppsreningsverk redan idag! 

Med ett slamtömningsintervall på 5 år, en våtvolym på 7 m² som möjliggör inkoppling av ett komplementbostadshus eller ett attefallshus och med låga servicekostnader vågar vi påstå att Maxi är oöverträffat på marknaden idag!’

Miljöavloppet® Midi (3K+)

Traditionellt miniavloppsreningsverk med biofilmsteknik!

Midi är ett konventionellt miniavloppsreningsverk som med Miljöavloppets patenterade fosforfälla endast behöver fyllas på med 20 kilossäckar istället för dyra byten av 500 kilos fosforfällor som hos våra kollegor på marknaden. 

Miljöavloppet® Mini (3K+)

För dig som vill uppgradera din befintliga anläggning!

Mini bygger på samma teknik som Midi med den skillnaden att det förutsätter att det finns en befintlig slamavskiljare som kan användas, vilket ger en kostnadseffektiv lösning.

Miljöavloppet® BDT

För hushåll utan vattentoalett!

Om du endast har avloppsvatten från bad/dusch, disk och tvätt är BDT ett lämpligt miniavloppsreningsverk med samma goda reningsgrad som våra övriga reningsverk.

Alla Miljöavloppets avloppsreningsverk går att installera nedgrävda eller ovan mark i en liten stuga.