Finansiering

Vi erbjuder olika alternativ för att finansiera ditt avloppssystem, läs mer om vad som passar dig.

Köpa

Miljöavloppet® går att köpa som helhet.

Hyra

För dig som bor i ett område där det finns planerad anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan vi erbjuda en hyreslösning på mellan 3 till 5 år. När du hyr din anläggning så ingår servicen under hyresperioden. När ditt avlopp ansluts till det kommunala systemet kommer vi och hämtar Miljöavloppet®.

Leasa

För framför allt flerbostadshus och lantbruk kan det vara ett bra alternativ att leasa Miljöavloppet® och efter ett antal år ha möjligheter att köpa ut och själv äga anläggningen. Kontakta oss om du har frågor om finansieringslösning.