Med passion för att utveckla innovativa och klimatsmarta lösningar inom vattenrening kan vi på MILJÖAVLOPPET® rena vatten som är förorenat av människan.

Produkter – Översikt

Miljöavloppet har lösningar för alla behov och kan anpassas till förutsättningarna på tomten.

Vår teknik

Miljöavloppets patenterade lösning ger en helt unik avloppslösning som tål att jämföras!

Kontakta oss

Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök, där du får hjälp med att välja den bästa lösningen för dina behov.

Tio goda skäl att välja Miljöavloppet®!

Ekonomiskt – Låg installationskostnad och minimalt underhållsbehov

Flexibelt – Minireningsverken kan placeras ovan mark eller nedgrävda

Mångsidigt – Vår patenterade lösning kan anpassas till allas behov och förutsättningar

Effektivt – Uppfyller med råge Havs och Vatten myndighetens ”Krav hög skyddsnivå”

Miljövänligt – Kan placeras endast 10 meter från vattendrag, utgående vatten är av utmärkt badvatten kvalitet

Enkelt – Miljöavloppet® gör allt Tillverkning – Installation – Service

Framtidssäkrad – Att koppla på ett attefalls- eller komplementbostadshus är inga problem

Klimatsmart – Reningen sker helt utan kemiska vätskor och inga stora tunga fosforfällor

Gediget – Vi tillverkar minireningsverken själva och använder oss enbart av kvalitetskomponenter

Beprövat – Miljöavloppet® har levererat avloppsreningsanläggningar till över 1000 hushåll sedan 2007